Carousel Example

เครื่องสีข้าวขาว รุ่น Eco Plus
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวกล้อง รุ่น NW 250
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้อง รุ่น NW1000 TURBO
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวข้าวกล้องชุมชน รุ่น M-1
ติดต่อเจ้าหน้าที่

สถานที่ออกบูท

งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

1-4 กรกฎาคม 2562

THAIFEX, World of food asia 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพ

 

28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562
สถานที่ออกบูท วันที่ออกบูท

งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

1-4 กรกฎาคม 2562

THAIFEX, World of food asia 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพ

 

28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด