Carousel Example

เครื่องสีข้าวขาว รุ่น Eco Plus
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวกล้อง รุ่น NW 250
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้อง รุ่น NW1000 TURBO
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวข้าวกล้องชุมชน รุ่น M-1
ติดต่อเจ้าหน้าที่

สถานที่ออกบูท

งานเกษตรจันทบุรี ณ อบจ.จันทบุรี

28 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566

งานเกษตรอีสานใต้ 2566 คณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

10-19 ก.พ 2566
สถานที่ออกบูท วันที่ออกบูท

งานเกษตรจันทบุรี ณ อบจ.จันทบุรี

28 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566

งานเกษตรอีสานใต้ 2566 คณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

10-19 ก.พ 2566

งานวันเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

27 ม.ค-5 ก.พ 2566
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด