Carousel Example

เครื่องสีข้าวขาว รุ่น Eco Plus
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวกล้อง รุ่น NW 250
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้อง รุ่น NW1000 TURBO
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวข้าวกล้องชุมชน รุ่น M-1
ติดต่อเจ้าหน้าที่

สถานที่ออกบูท

งานเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) กรุงเทพฯ

25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562

งานเกษตรภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562

งานเกษตรสุรนารี ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

12-20 มกราคม 2562
สถานที่ออกบูท วันที่ออกบูท

งานเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) กรุงเทพฯ

25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562

งานเกษตรภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562

งานเกษตรสุรนารี ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

12-20 มกราคม 2562

งานเกษตรก้าวหน้า จังหวัดจันทบุรี

14-16 ธันวาคม 2561

งานเกษตรแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จังหวัดเชียงใหม่

8-16 ธันวาคม 2561

งานเกษตรกำแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1-10 ธันวาคม 2561
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด