Carousel Example

เครื่องสีข้าวขาว รุ่น Eco Plus
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวกล้อง รุ่น NW 250
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้อง รุ่น NW1000 TURBO
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวข้าวกล้องชุมชน รุ่น M-1
ติดต่อเจ้าหน้าที่

สถานที่ออกบูท

วันแม่แห่งชาติ

12-13 สิงหาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

28 กรกฎาคม 2565

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ บูธE7-E9

22-31 กรกฎาคม 2565
สถานที่ออกบูท วันที่ออกบูท

วันแม่แห่งชาติ

12-13 สิงหาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

28 กรกฎาคม 2565

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ บูธE7-E9

22-31 กรกฎาคม 2565

เกษตรชายแดนแฟร์ ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

23-27 กุมภาพันธ์ 2565

เกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด