Carousel Example

เครื่องสีข้าวขาวรุ่นประหยัด ECO Plus (ใหม่ล่าสุด)
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวกล้อง รุ่น NW 250
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวรุ่นประหยัด ECO
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้อง รุ่น NW1000 TURBO
ติดต่อเจ้าหน้าที่

สถานที่ออกบูท

วันหยุดประจำปี

5 ธันวาคม 2561

งานเกษตรก้าวหน้า จังหวัดจันทบุรี

14-16 ธันวาคม 2561

งานเกษตรแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จังหวัดเชียงใหม่

8-16 ธันวาคม 2561
สถานที่ออกบูท วันที่ออกบูท

วันหยุดประจำปี

5 ธันวาคม 2561

งานเกษตรก้าวหน้า จังหวัดจันทบุรี

14-16 ธันวาคม 2561

งานเกษตรแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จังหวัดเชียงใหม่

8-16 ธันวาคม 2561

งานเกษตรกำแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1-10 ธันวาคม 2561

วันหยุดประจำปี

13 ตุลาคม 2561
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด